nakładanie polimerów

Poniży proces został oparty na polimerach Premiere Products
Technologia zabezpieczania posadzek polimerami Platinum i Uno
W dalszym etapie eksploatacji podłogi, gdy starciu ulegnie powierzchniowa warstwa Platinium 25 należy wykonać:
Korzyści płynące z zastosowania powłok polimerowych: